Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč je v případě nevýdělečné organizace v účtové osnově u účtu 591 (daň z příjmů) pro tiskovou sestavu Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu nastaven řádek 500?

odpověď

Hodnota účtu 591 se na tiskové sestavě sice nezobrazuje, ale je zapotřebí při výpočtu hodnoty na ř. 19 „Výsledek hospodaření po zdanění“, který získáme odečtením daně z příjmů od ř. 18 „Výsledek hospodaření před zdaněním“.  Jelikož tedy při výpočtu počítáme s hodnotou na účtu 591, je nutné mu přiřadit  pomyslné číslo řádku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím