Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč je hospodářský výsledek v tiskové sestavě Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu jiný než v sestavě Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova zkontrolujte v poli Řádek výsledovky plná/zjedn., zda u všech účtů máte správně vyplněná čísla řádků, na které tyto účty mají ve výkazech vstupovat. Správnost zadání řádků lze ověřit prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Kontrola řádků výkazů, kterou zobrazíte z nabídky Soubor/Tiskové sestavy… Tato sestava ověřuje, zda jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů dle doporučené definice.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím