Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při Datové uzávěrce se mi zobrazilo dialogové okno pro ruční zaokrouhlení výkazu Rozvaha. Co to znamená?

odpověď

Před provedením datové uzávěrky se může zobrazit dialogové okno k ruční úpravě hodnot v případě, že při vytváření výkazu Rozvaha či Výkaz zisku a ztráty (v plném či zkráceném rozsahu) zaokrouhleného na tisíce Kč k datu posledního dne účetního období nebylo možné údaje správně automaticky zaokrouhlit tak, aby souhlasily jednotlivé hodnoty hlavních součtových a podsoučtových položek v jednotlivých sloupcích.
Dialogové okno se může zobrazit i v případě, že Aktiva a Pasiva jsou shodně zaokrouhlená, ale nejsou správně zaokrouhlená matematicky.
Pokud jste v dialogovém okně ručně upravili hodnoty, v nově vytvořené účetní jednotce jsou automaticky nastaveny tyto úpravy v agendě Výkazy minulého roku. V případě, že jste ruční úpravu neprovedli, po Datové uzávěrce je třeba upravit hodnoty v tisících Kč v agendě Výkazy minulého roku.
Jestliže jste se k datu posledního dne účetního období rozhodli u výkazů zaokrouhlených na tisíce Kč pro vlastní ruční úpravu hodnot, při Datové uzávěrce je třeba v dialogovém okně nastavit stejné hodnoty, případně po Datové uzávěrce upravit hodnoty v tisících Kč v agendě Výkazy minulého roku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím