Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Potřebuji z programu POHODA vytisknout přehled účtů po jednotlivých měsících rozdělený dle jednotlivých středisek. Je v programu POHODA sestava, která tyto požadavky splňuje?

odpověď

Ano, v agendě Účetnictví/Účetní deník zvolte tiskové sestavy a v nabídnutém seznamu vyberte skupinu sestav Rozvaha. Zde můžete zobrazit tiskovou sestavu Rozvaha analyticky měsíčně po střediscích.
Na této sestavě je zobrazen přehled účtů analyticky po jednotlivých měsících rozčleněných dle jednotlivých středisek. Údaje jsou sečteny podle jednotlivých účetních skupin. Na konci sestavy je vyčíslen hospodářský výsledek celkem vypočtený rozdílem aktiv a pasiv za příslušné středisko.
Volitelně je možné tisknout pouze hodnoty patřící do jednotlivých měsíců nebo kumulované doklady za předchozí měsíce.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím