Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Potřebuji vytisknout celkový přehled aktiv a pasiv za celé účetní období po jednotlivých měsících. Najdu v programu POHODA sestavu s těmito údaji?

odpověď

Ano, v agendě Účetnictví/Účetní deník zvolte tiskové sestavy a v nabídnutém seznamu vyberte skupinu sestav Rozvaha. Zde můžete zobrazit tiskovou sestavu Rozvaha analyticky po měsících. Tato sestava umožňuje sledovat přehled účtů analyticky
po jednotlivých měsících. Údaje na sestavě jsou sečteny dle jednotlivých účetních skupin. Na konci sestavy je vyčíslen hospodářský výsledek.
Volitelně je možné tisknout pouze hodnoty patřící do jednotlivých měsíců nebo kumulované hodnoty za předchozí měsíce.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím