Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Odkud do Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy vstupují údaje do tabulky na konci sestav: Sestaveno dne, Právní forma účetní jednotky, Předmět podnikání, Poznámka.

odpověď

Ve Výkazu zisku a ztráty a v Rozvaze se tabulka na poslední stránce vyplní takto:
Sestaveno dne: podle data, které máte zadané na dialogovém okně Tisk v poli Datum tisku.
Právní forma účetní jednotky: vstoupí sem údaj zadaný v poli Dodat. v agendě Účetní jednotky.
Předmět podnikání: údaj z pole Hl. činnost agendy Nastavení/Globální nastavení/Daně 2.
Poznámka: vyplnění tohoto pole program POHODA nepodporuje.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím