Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obsahuje program POHODA sestavu, na základě níž bych mohl provést kontrolu majetku s rozvahou?

odpověď

Ano, v kontrolních tiskových sestavách agendy Majetek je tisková sestava Kontrola majetku s rozvahou. Díky této sestavě můžete jednoduše zkontrolovat majetek s daty, které vstupují do výkazu Rozvaha.
Kontrolní sestava obsahuje dlouhodobý majetek včetně pořizovacích a zůstatkových cen, hodnot oprávek a odpisů,
které vstupují do účetnictví. Jedná se o účetní odpisy.
Pokud je majetek odpisován pouze daňově, předpokládáme, že se daňové odpisy rovnají účetním.
Údaje na sestavě odpovídají celkové hodnotě hmotného a nehmotného majetku v rozvaze pouze za předpokladu,
že jsou všechny operace týkající se majetku, správně zaúčtovány. Jedná se například o vyřazení neodepsané zůstatkové ceny majetku v případě prodeje, resp. v důsledku poškození majetku, vyřazení majetku v pořizovací ceně, technické zhodnocení, snížení nebo zvýšení ceny apod.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím