Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu v programu POHODA vyplnit výkaz peněžního toku (cash flow)?

odpověď

Ano, tiskovou sestavu cash flow (výkaz peněžního toku) můžete sestavit v agendě Účetnictví/Analýza. V této agendě jsou k dispozici 2 předlohy, sloužící jako východisko pro vytvoření výkazu vaší účetní jednotky. Z těchto předloh je možné vytvářet libovolný počet vlastních definicí nejen Cash flow, ale i dalších, uživatelem definovaných (přílohy k žádostem o bankovní úvěr, finančně analytické výkazy apod.).

Vlastní finanční analýzu nebo výkaz založíte pomocí klávesy Insert nebo kopií (Ctrl+K) jiného záznamu. Vzorce pro výpočet, názvy jednotlivých řádků sestavy a jejich formát se zapisují na záložku Definice analýzy. Podrobný popis definice analýzy a syntaxe vzorců uvádí nápověda dostupná po stisku klávesy F1. Výkaz peněžního toku zobrazíte z nabídky Soubor/Tiskové sestavy…. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím