Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné ručně upravit zaokrouhlené hodnoty na výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty?

odpověď

Možnost ruční úpravy naleznete pouze v účetní jednotce typu Účetnictví v agendě Účetní deník v sekci Výkazy.
Při zobrazení náhledu na příslušný výkaz program POHODA zobrazí dialogové okno, kde můžete zvolit, jakým způsobem chcete tiskopis zaokrouhlit. Pokud chcete provést ruční úpravu zaokrouhlení, zvolte povel Ručně. Program POHODA zobrazí dialogové okno pro ruční zaokrouhlení tiskopisu, kde provedete požadované úpravy. Pro lepší orientaci je možné zvolit volbu Zobrazit nezaokrouhlené hodnoty, kde uvidíte hodnoty tiskopisu v nezaokrouhlených hodnotách.
Dialogové okno Ruční zaokrouhlení tiskopisu zobrazí program POHODA i v případě, že výkaz na tisíce Kč není možné správně zaokrouhlit automaticky. Pokud při Datové uzávěrce upravíte hodnoty k poslednímu dni účetního období, přenesou
se do agendy Výkazy minulého roku nově vytvořené účetní jednotky. Pokud jste ruční úpravu neprovedli, upravte po datové uzávěrce hodnoty v tisících Kč v agendě Výkazy minulého roku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím