Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné ovlivnit čísla řádků, do kterých vstupují jednotlivé účty na tiskové sestavě Rozvaha, příp. Výkaz zisku a ztráty?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova můžete u požadovaných účtů ovlivnit čísla řádků v poli Řádek rozvahy (plná/zjedn.), resp. Řádek výsledovky (plná/zjedn.).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím