Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co mohu zkontrolovat, pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v tiskové sestavě Rozvaha v plném rozsahu resp. Rozvaha ve zkráceném rozsahu?

odpověď

V agendě Účetnictví/Účtová osnova lze prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Kontrola řádků výkazů ověřit, zda jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů dle doporučené definice. Pokud se na uvedené tiskové sestavě některý z účtů zobrazí, poté podle doporučeného řádku tiskopisu upravte číslo řádku přímo v agendě Účtová osnova.

V agendě Účetnictví/Účtová osnova dále zkontrolujte např. prostřednictvím tiskové sestavy Obratová předvaha účty 111, 131, 349, 395, 431. Tyto účty by ke konci účetního období neměly mít žádné zůstatky.
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je nutné v průběhu roku přeúčtovat v agendě Účetnictví/Interní doklady zápisem 431/428 v případě zisku nebo 429/431 v případě ztráty. Uvedené sestavy budou tedy souhlasit až po přeúčtování výsledku hospodaření.

V agendě Účetnictví/Účetní deník zkontrolujte kontrolní tiskové sestavy: Kontrola účtů, Kontrola vazeb na zdrojové doklady, Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím), Ručně zaúčtované doklady (předkontace Ručně), Mimoúčetní záznamy (předkontace Bez), Doklady s vlastní předkontací Bez. Předkontaci Bez lze použít pouze u zadávání počátečních stavů a u zálohových faktur. U neuhrazených faktur z minulých let, popřípadě doplatku mezd v agendě Fakturace/Ostatní závazky bude použita Vlastní předkontace Bez.

Hodnota peněžních prostředků na tiskové sestavě Stav bankovních účtů (k datu) v agendě Banka musí být shodná s výpisem z bankovního účtu ke konci daného roku a stavem na účtu 221, který zjistíte pomocí tiskové sestavy Pohyb na účtu v agendě Účetnictví/Účtová osnova. Taktéž hodnota peněžních prostředků na tiskové sestavě Stav pokladen (k datu) v agendě Pokladna musí být shodná s fyzickým stavem v pokladně ke konci roku a stavem na účtu 211.

Pokud účtujete sklady způsobem A, tak účty 111 (Pořízení materiálu) a 131 (Pořízení zboží) musí k datu závěrky vykazovat nulový zůstatek. Jestliže tomu tak není, je nutné převést zásoby z účtu pořízení na sklad anebo je proúčtovat přes účty 119 (Materiál na cestě) resp. 139 (Zboží na cestě). Dále je potřeba zaúčtovat odchylku způsobenou zaokrouhlovacími rozdíly při účtování skladů způsobem A. Hodnotu odchylky naleznete vyčíslenou na kontrolní tiskové sestavě Odchylka metody vážené nákupní ceny v  agendě Sklady/Zásoby. Zaúčtujete ji v agendě Interní doklady na účty uvedené na tiskové sestavě.

Zůstatky účtů 311 a 321 musí souhlasit s Knihou pohledávek, resp. Knihou závazků sestavenou ke konci zdaňovacího období.
Zároveň tyto zůstatky musí být shodné s vyčíslenou hodnotou při sestavení salda k účtům 311 a 321. Pro kontrolu můžete využít kontrolní tiskovou sestavu Kontrola účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Účetní deník.

Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v běžném období zkontrolujte ještě, zda nemáte v agendě Účetní deník zaúčtovaný doklad před 1.1. daného roku. Pokud nesouhlasí aktiva a pasiva v minulém období, zkontrolujte agendu Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím