Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak pracuje datová uzávěrka v účetnictví?

odpověď

Před provedením datové uzávěrky je nutné v účetnictví nejprve provést účetní uzávěrku přes nabídku Účetnictví/Uzávěrka. 
Datová uzávěrka slouží pro převod potřebných údajů z jednoho účetního období na druhé, tzn. rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů. V agendě Soubor/Účetní jednotky přibude nová účetní jednotka - firma stejného jména na další účetní rok. 
Do nové účetní jednotky se převedou stavy všech bankovních účtů a pokladen, které se nastaví jako počáteční stavy. Převedou se také veškeré adresy z agendy Adresář, skladové zásoby, neuhrazené pohledávky a závazky z minulých let a majetek, který nebyl v minulém roce vyřazen.  Do nové databáze se také převedou všichni zaměstnanci z agendy Personalistika, se kterými nebyl v předešlém roce rozvázán pracovní poměr, včetně vystavených mezd v agendě Mzdy, spadajících do nového účetního roku. V průběhu datové uzávěrky program nastaví i příslušné hodnoty převzaté z účetní uzávěrky do agendy Počáteční stavy účtů. Do agendy Počáteční stavy salda jsou převedeny nezlikvidované pohledávky a závazky. Příslušné údaje jsou rovněž převedeny do agendy Výkazy minulého roku nacházející se v nabídce Účetnictví/Počáteční stavy. 
Účetnictví starého roku zůstane v seznamu účetních jednotek jako samostatná firma, ze které jsou odstraněny všechny doklady spadající do nového roku. Tato účetní jednotka získává přiznak Datová uzávěrka a jakákoli editace stávajících dokladů je zakázána, včetně zákazu vytváření nových dokladů. Toto účetnictví slouží k prohlížení, vyhledávání a tiskům sestav. 
Před vyvoláním datové závěrky doporučujeme uzavíranou firmu zálohovat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování, neboť se jedná o nevratnou operaci.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím