Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se při zobrazení ISDOC dokumentu v STORMWARE ISDOC Readeru nerovnají částky uvedené v rekapitulaci DPH s vyfakturovaným plněním?

odpověď

Vlivem některých faktorů může v STORMWARE ISDOC readeru dojít k neshodě mezi vyfakturovanými částkami a součty uvedenými v Rekapitulaci DPH v Kč. Jelikož ISDOC dokument slouží pouze k přenášení informací elektronickou formou, neobsahuje kontrolu dokladů ani jiné prvky určující důvod tohoto nesouladu. Proto nemůžeme ve výjimečných případech zajistit korektnost zobrazení vyexportovaných údajů ani jejich správné naimportování do informačního systému.

K této situaci může dojít například při výpočtu základu daně za použití §37 zákona o DPH, chybným zadáním dokladu nebo modifikací ISDOC dokumentu, které vedou k nerovnosti mezi částkami uvedenými na položkách a celkovým součtem položek.

Před odesláním dokumentu ve formátu ISDOC jeho příjemci překontrolujte vyexportovaná data. V případě, že se nacházíte v pozici příjemce takového dokladu, doporučujeme, vyžádat si od odesílatele vizuální podobu dokladu, není-li součástí přílohy, a doklad zadat ručně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím