Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem naimportuji přijatý doklad ve formátu ISDOC do ekonomicko-informačního systému POHODA?

odpověď

Přijaté doklady ve formátu ISDOC lze otevřít v programu STORMWARE ISDOC Reader pouhým poklepáním na soubor ISDOC. Prostřednictvím povelu Soubor/Importovat do ES POHODA je naimportujete do programu POHODA. Druhou možností importu je načtení přímo z programu POHODA, a to prostřednictvím povelu Import z ISDOC... z nabídky Soubor/Datová komunikace.

Při importu dokladu se ověřuje IČ příjemce dokladu, IČ účetní jednotky, existence importovaného dokladu v účetnictví, kvalifikovaný certifikát a elektronický podpis dokumentu. Pokud je doklad importován v cizí měně, ověřuje se použití a nastavení cizích měn v otevřené účetní jednotce, resp. cílové agendě. Importované zásoby je možné provázat s agendou Sklady/Zásoby. Pro import dokladu z ISDOC do programu POHODA je nutné mít nastavena práva pro Import a také práva do agend Interní doklady, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Pohyby. 

Doklad naimportujete prostřednictvím průvodce Import z ISDOC
Na první straně průvodce vyberte soubor, který má být do ekonomického systému POHODA importován. Pokud importujete doklad přímo z programu STORMWARE ISDOC Reader, je cesta k imporotovanému souboru automaticky doplněna. Chcete-li importované zásoby provázat s agendou Sklady/Zásoby, zatrhněte volbu Naskladňovat importované zásoby. Shoda mezi importovanou položkou a skladovou zásobou se ověřuje prostřednictvím kódu a čárovného kódu zásoby. Podmínkou navázání na skladovou zásobu je jedinečnost výskytu zásoby v agendě Zásoby a právo zápisu do agendy Pohyby skladu, kde se daná zásoba nachází.
Pokud je do účetní jednotky importován dokument ve formátu *.isdocx, tedy dokument, který má u sebe přiloženu jednu nebo i více příloh, vyberte na druhé straně průvodce adresář pro uložení příloh. V seznamu příloh můžete zrušit označení ve sloupci Uložit u souborů, které nechcete ukládat.
Na poslední straně průvodce se vypisují informace o průběhu dokončeného importu, údaje o použitém certifikátu, o provedení naskladnění importovaných zásob a další.

V agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Interní doklady lze přidat sloupec Zdroj dokladu. Naimportované doklady budou v tomto sloupci obsahovat text Import z ISDOC.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím