Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč nemohu zprovoznit na Windows Vista síťovou verzi programu POHODA, pokud klient i server používá Windows Vista?

odpověď

Tento problém je způsoben chybou v nové verzi protokolu Serverem Message Block 2.0 (SMB) na operačních systémech Windows Vista a Windows Server Longhorn (KB 935366 http://support.microsoft.com/kb/935366/en-us).

Protokol SMB 2.0 (Server Message Block), označovaný také jako CIFS (Common Internet File System), je protokol pro sdílení souborů. Systémy Windows Vista používají mezi sebou novou verzi protokolu SMB 2.0. Při spojení Windows XP s Windows Vista je použit původní SMB 1.0.

Microsoft připravuje opravu protokolu SMB 2.0, do té doby je nutné vypnout použití protokolu 2.0 a vynutit si i mezi systémy Vista použití původního protokolu 1.0. Tohoto vypnutí se nemusíte obávat, protože tento protokol je na Windows Vista i nyní použit při komunikaci se všemi staršími verzemi Windows.Dočasné řešení pro zprovoznění síťové verze je vypnutí SMB 2.0 na serveru s Windows Vista:

   - ujistěte se, že máte zálohované registry
   - pro vytvoření klíče v registrech je nutné otevřít editor registrů (ten otevřete tak, že v OS Windows Vista zvolíte Start a 
     do pole Zahájit hledání vepíšete příkaz regedit).
   - najděte a vyberte následující klíč  

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

   - v editoru registrů ve vybraném klíči zvolte v nabídce Úpravy/Nový/Hodnota DWORD (32bitová). Tímto přidáte nový klíč.
   - do názvu hodnoty vepište SMB2
   - pokud pole Údaj hodnoty není roven nule (0), klikněte na tento klíč pravým tlačítkem myši, zvolte Změnit a do Údaje 
     hodnoty vepište hodnotu nula (0). Poté klikněte na OK
   - restartujte počítač

Jakmile provedete výše uvedené změny na serveru, program POHODA bude fungovat v síti i na klientském počítači s operačním systémem Windows Vista.

Upozornění: Výše popsaný problém může nastat také v případě, pokud klient používá OS Windows XP a server OS Windows Vista. Řešením tohoto problému je spustit program POHODA nejprve na OS Windows Vista a následně spustit program na OS Windows XP. Pokud v tomto případě nedojde ke spuštění programu POHODA, je nutné provést výše popsaný postup, který se týká protokolu Server Message Block 2.0.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím