Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V agendě Fakturace/Přijaté faktury mám zadanou fakturu, která ještě není uhrazena. Proč daná faktura nevstupuje do agendy Saldo? Z tohoto důvodu poté nesouhlasí agenda Saldo s neuhrazenými závazky.

odpověď

Nejprve zkontrolujte, zda není daná faktura již zlikvidována, tzn. u dané faktury zkontrolujte záložku Likvidace.
V agendě Účetnictví/Účtová osnova zkontrolujte, zda máte u účtu, na kterém je faktura zaúčtována, zatrženou volbu Sledovat saldokonto.
Pokud se jedná o fakturu z loňského roku, ujistěte se, že je faktura zadána v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy salda.
Dále zkontrolujte datum účetního případu na dané faktuře a datum sestavení salda.
Zkontrolujte také hodnotu, kterou zadáváte při sestavení salda do pole Vyrovnat zůstatek salda do, neboť zůstatky nevyrovnaného salda nižší než částka zadaná v tomto poli budou považovány za vyrovnané. Pro zobrazení všech nevyrovnaných zůstatků doporučujeme zadávat do pole Vyrovnat zůstatek salda do hodnotu nula.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím