Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Tisková sestava Součet salda se nerovná tiskové sestavě Pohyb na účtech (dokladově). Jak mohu dohledat vzniklý rozdíl?

odpověď

V agendě Účetnictví/Saldo vyberte daný účet, např. kursorem budete stát ve sloupci Číslo účtu, do vyhledávacího pole zadáte účet 311 a stiskněte Enter. Zvolte záhlaví sloupce Datum a v zobrazených dynamických záložkách vyberte konkrétní měsíc. Poté zvolte sestavu Součet salda prostřednictvím povelu Tiskové sestavy… z nabídky Soubor.
Vygenerovanou sestavu zkontrolujte s tiskovou sestavou Pohyb na účtech (dokladově), která se nachází v agendě Účetnictví/Účtová osnova v nabídce Soubor/Tiskové sestavy… (Ctrl+T). Před zobrazením tiskové sestavy Pohyb na účtech (dokladově) proveďte opět výběr účtu 311. 
Tímto způsobem zjistíte, ve kterém měsíci se sestavy liší a jednotlivé pohyby za daný měsíc zkontrolujte. 

Dále zkontrolujte hodnotu, kterou zadáváte při sestavení salda do pole Vyrovnat zůstatek salda do. Zůstatky nevyrovnaného salda nižší než částka zadaná v tomto poli budou považovány za vyrovnané. Pro zobrazení všech nevyrovnaných zůstatků doporučujeme zadávat do pole Vyrovnat zůstatek salda do hodnotu nula.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím