Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč faktura, která je již plně uhrazena, nevypadla ze salda? Co si mohu zkontrolovat?

odpověď

1. Zkontrolujte, zda máte na dané faktuře a její úhradě shodný párovací, resp. variabilní symbol. Na hradícím dokladu (v agendě Banka, resp. Pokladna) zvolte prostřednictvím pravého tlačítka myši povel Otevřít zaúčtování. Tento povel Vás přepne do agendy Účetní deník, kde opět zkontrolujte, resp. opravte pole Párovací symbol. 

2. Dále zkontrolujte datum likvidace dané faktury a datum sestavení salda. 

3. Zkontrolujte také hodnotu, kterou zadáváte při sestavení salda do pole Vyrovnat zůstatek salda do. Zůstatky nevyrovnaného salda nižší než částka zadaná v tomto poli budou považovány za vyrovnané. Pro zobrazení všech nevyrovnaných zůstatků doporučujeme zadávat do pole Vyrovnat zůstatek salda do hodnotu nula. 

4. V agendě Účetnictví/Saldo stůjte kursorem ve sloupci Pár.symbol, do vyhledávacího pole zadejte daný párovací symbol a stiskněte Enter. Program POHODA poté zobrazí všechny nevyrovnané záznamy s daným párovacím sybolem. Prostřednictvím pravého tlačítka myši zvolte povel Sloupce a nastavte zobrazení sloupce Zůstatek. Je-li doklad plně zlikvidován, bude ve sloupci Zůstatek hodnota 0 Kč. 

5. Pokud párujete doklady dle párovacího symbolu a IČ, zkontrolujte na dané faktuře, zda je adresa navázána na agendu Adresář.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím