Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu zobrazit duplicitní kódy zboží ve skladech?

odpověď

Pro zobrazení duplicitních kódů zboží ve skladech je možné vhodně využít možností jazyka SQL a volby "Upravit dotaz", kterou nabízí program POHODA.

Postup je následující:    
1. otevřete agendu Zásoby se zobrazením zásob všech skladů a z nabídky Záznam/Výběr/Upravit dotaz, zobrazte 
dialog pro úpravu dotazu. Pokud je volba "Upravit dotaz" nepřístupná, pravděpodobně nemáte v agendě Zásoby uložený 
žádný dotaz. V tomto případě je nutné nejprve vytvořit jakýkoliv filtr nebo dotaz, který bude následně možné pomocí 
výše zmíněné volby upravit.

2. V dialogovém okně SQL definice zapište následující část SQL dotazu (jedná se o klauzuli WHERE).
SKz.IDS IN (SELECT IDS FROM SKz GROUP BY IDS HAVING COUNT(*)>1). Dotaz je možné přejmenovat a případně 
uložit mezi Uložené dotazy. Jakmile dotaz potvrdíte, objeví se položky s duplicitními kódy.

3. V této fázi jsou zobrazeny položky všech skladů, přičemž je dále možné zobrazit duplicitní položky např. pouze v 
požadovaném skladě, nebo v rámci jednotlivých členění. V případě zobrazení duplicitních položek v konkrétním skladě 
je po výběru všech duplicitních položek možné pomocí nabídky Sklady/Sklady vybrat jeden požadovaný sklad a po
návratu do agendy Zásoby budou zobrazeny duplicitní položky pouze z tohoto skladu. V případě požadavku zjištění 
položek s duplicitními kódy v rámci jednotlivých členění je možné po výběru všech duplicitních položek zobrazit sloupec 
Členění a poté kliknutím na jeho záhlaví vybírat z dynamických záložek pouze potřebná členění. Pro přechod na jiné 
členění je přitom nutné znovu spustit dotaz pro duplicitní kódy položek pro všechny sklady.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím