Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V konfiguračním souboru "PhDir.ini" je uvedena neplatná adresářová cesta.

odpověď

Hlášení je zobrazeno v případě, že program v definované složce nenalezne potřebné soubory nebo k nim nemá přístup.

Cestu ověřit následovně:

Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce programu Pohoda a zvolte možnost "Otevřít umístění souboru".
Zde najděte konfigurační soubor PhDir.ini a otevřete jej dvojklikem.
Najděte řádek  "All=" a zkontrolujte/zadejte cestu do datového adresáře programu Pohoda.
Výchozí cesta do datového adresáře pro jednolicenční POHODU je: C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\

V případě, že se jedná o síťovou verzi programu Pohoda, je zapotřebí zadat síťovou cestu např. \\Server\Pohoda_Data\

Použití cesty skrze mapovaný disk, např. P:\POHODA\ nedoporučujeme, jelikož se mapovaný disk v prostředí Windows nemusí pokaždé korektně připojit.

Jestliže je aplikační a datová složka totožnánesmí být uvedena žádná cesta.

Zobrazit obsah výchozího souboru PhDir.ini

Cestu zjistíte tak, že v aplikační složce POHODY otevřete zástupce s názvem DATA.lnk, který otevře datovou složku POHODY.

Když  zkopírujete a vložíte adresu do souboru PhDir.ini, který následně uložíte a zavřete, měla by se POHODA spustit korektně.

Jestliže datová složka nelze otevřít, tzn. zobrazí se chybové hlášení: Umístění není dostupné, příp. Cesta v síti není dostupná, bude nutné zkontrolovat zda je PC připojen ke stejné síti jako hlavní PC, zda je zapnuto zjišťování sítě a zda nějaká aplikace neblokuje přístup do této složky.
V některých případech pomůže restartovat PC nebo zakázat a znovu spustit síťový adaptér.

Také zkontrolujte, zda uživatel, který je přihlášený do operačního systému, má alespoň právo Čtení a Zápis do aplikační i datové složky programu POHODA v rámci sdílení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím