Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při práci v účetní jednotce mi program POHODA nahlásí chybu „#3201 – Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je potřeba související záznam v tabulce“. Co mám udělat pro správný chod programu POHODA?

odpověď

U účetní jednotky, kde se vyskytuje tato chyba, proveďte Správu databáze. Správu databáze provedete z nabídky Soubor/Účetní jednotky/Databáze povelem Správa databází. V průvodci správou databází vyberte volbu v poli Rozsah "Pouze aktuální účetní jednotka" a v poli Operace "Údržba databáze", na další stránce budou vybrány "Kompakt, Obnova databáze, Oprava integrity (Úplná oprava integrity)". Dokončete průvodce správou databáze. Pokud se u Obnovy databáze projeví chyba, program POHODA nabídne Zotavení databáze. Máte-li síťovou verzi programu, provádí se správa databáze na hlavním serveru a ostatní práce v programu POHODA na síťových klientech musí být ukončena. Po Správě databáze dojde k navázání položek k prázdným dokladům.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím