Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při práci v programu mi ekonomický systém POHODA nahlásí chybu „#3134 – Syntaktická chyba v příkazu INSERT INTO“. Co mám udělat pro správný chod programu POHODA?

odpověď

Nejprve proveďte Správu databáze účetní jednotky. Správu databáze provedete z nabídky Soubor/Účetní jednotky/Databáze povelem Správa databází. V průvodci správou databází vyberte volbu v poli Rozsah "Pouze aktuální účetní jednotka" a v poli Operace "Údržba databáze", na další stránce budou vybrány "Kompakt, Obnova databáze, Oprava integrity (Úplná oprava integrity)". Dokončete průvodce Správou databáze. Pokud se u Obnovy databáze projeví chyba, program POHODA nabídne Zotavení databáze. Máte-li síťovou verzi programu, provádí se správa databáze na hlavním serveru a ostatní práce v programu POHODA na síťových klientech musí být ukončena.

Pokud Správa databáze u dané účetní jednotky nepomůže, vyjměte z datové složky programu POHODA (např. C:\Program Files\StormWare\Pohoda\Data) soubory Pohoda.sys a Pohoda.sbc tak, aby tyto soubory byly uchovány na pevném disku PC pro případné vrácení. Jakmile tyto soubory z datové složky odstraníte, spusťte program POHODA, který nahlásí „Na disku počítače byly zjištěny databázové soubory, které nejsou zavedeny v seznamu účetnictví. Chcete tyto soubory přidat do účetnictví?“, zvolte Ano. Pokud se podařilo program spustit a všechny účetní jednotky načíst bez ohlášení chyby, je nutné pro ekonomický systém POHODA znovu nastavit Přístupová práva přes nabídku Nastavení a také znovu navázat upravené tiskové sestavy pomocí programu REPORT Designer. Pokud odstranění souborů Pohoda.sys a Pohoda.sbc nepomůže k odstranění chyby v účetní jednotce, můžete je vrátit zpět do datového adresáře.

Nepomůže-li ani odstranění těchto souborů z datového adresáře, zašlete nám poškozenou účetní jednotku na technickou podporu firmy STORMWARE s.r.o.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím