Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při otevření účetní jednotky mi program POHODA hlásí chybu „#3045 - Nelze použít. Soubor je již aktivní “. Co mám udělat pro správný chod programu POHODA?

odpověď

Tato chyba souvisí s nesprávným nastavením práv pro program POHODA. Práva pro program POHODA je nutné nastavit na aplikační adresář programu (např. C:\Program Files\Stormware\Pohoda). Klikněte pravým tlačítkem myši na složku POHODA a z nabídky vyberte Vlastnosti, kde si vyberete záložku Sdílení a nastavíte Oprávnění pro uživatele Everyone, plné řízení. Stejné Oprávnění nastavíte také na záložce Zabezpečení.

Pokud se nejedná o síťovou verzi programu POHODA, je nutné provést Správu databáze. Správu databáze provedete z nabídky Soubor/Účetní jednotky/Databáze povelem Správa databází. V průvodci správou databází zvolte rozsah "Pouze aktuální účetní jednotka" a operaci "Údržba databáze", na další stránce budou vybrány funkce "Kompakt, Obnova databáze, Oprava integrity (Úplná oprava integrity)". Dokončete průvodce Správou databáze. Pokud se u Obnovy databáze projeví chyba, program POHODA nabídne Zotavení databáze. Máte-li síťovou verzi programu, provádí se správa databáze na hlavním serveru a ostatní práce v programu POHODA na síťových klientech musí být ukončena.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím