Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při exportu dat do programu Microsoft Excel mi program POHODA nahlásí chybu „#3437 – Tabulka je plná“. Jak mohu vyexportovat data z programu POHODA do programu MS Excel?

odpověď

Export do programu Microsoft Excel je omezen možnostmi MDAC knihoven. Do programu MS Excel je tedy možné exportovat data, která neobsahují více jak 16 384 řádků v programu POHODA. Pokud chcete exportovat více jak 16 384 dokladů z jedné agendy, je nutné rozdělit dávky při exportu tak, aby tento počet exportovaných dokladů nebyl vyšší jak uvedená hodnota.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím