Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Nápověda v aplikaci POHODA nefunguje a hlásí, že stránka byla zrušena. Co mám dělat?

odpověď

V tomto případě je nutné upravit registry systému Windows. Pro úpravu je možné stáhnout a použít zkomprimovaný soubor registru kliknutím na tento tento odkaz. Ve staženém souboru se nachází dva zápisy do registrů (podle typu systému 32/64 bit), které tuto vlastnost programu POHODA řeší. Soubor nejprve rozzipujte a poté jej zaregistrujte na všech PC, kde nápověda nefunguje - použijte správnou variantu (na soubor poklikáte myší a zvolíte povel Spustit).

Pokud úprava tohoto registru nepomůže, zkuste přidat server, na kterém je program POHODA nainstalován, a ke kterému se připojujete z klientů do Důvěryhodných serverů v nastavení Internet Exploreru. HTML help si toto nastavení přebírá.

Pokud nepomůže ani tento postup,  spusťte editor registrů (tlačístko Start a do pole hledání napište text regedit), zde  zvolte HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/HTML Help/1.x/ItssRestrictions (nebo HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/MICROSOFT/HTML Help/1.x/ItssRestrictions pro 64-bitové systémy) a zde vyberte hodnotu DWORD MaxAllowedZone, kde je nutné MaxAllowedZone nastavit z hodnoty 1 na hodnotu 3.

Jakmile provedete tato opatření, nápověda v programu POHODA by měla být plně funkční.

Jak zjistit typ systému 32/64 bit
Windows Vista a Windows 7
Prostřednictvím tlačítka Start otevřete Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Systém.

Windows XP
Prostřednictvím tlačítka Start vyberete povel Spustit. Do zobrazeného dialogového okna napíšete winmsd.exe a zvolíte tlačítko OK. Poté se zobrazí okno Systémové informace. V položce Souhrn systémových informací naleznete položku s názvem Procesor. Pokud hodnota začíná výrazem x86, počítač používá 32bitovou verzi operačního systému Windows.
Pokud hodnota ia64 nebo výrazem AMD64, počítač používá 64bitovou verzi operačního systému Windows.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím