Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3163 - Pole je pro přidávaná data je příliš malé.

odpověď
chyba značí, že pole je pro zadanou hodnotu příliš malé.
Typicky se jedná o údaj, který vstupuje do některého podání na ČSSZ, kde má POHODA/PAMICA definovánu větší délku pole než pole v XML souboru podání. 
Nejčastěji je hlášení spojeno s hodnotami v polích:
  • Číslo rozhodnutí v agendě Personalistika na záložce Nepřítomnost (max. 18 znaků, zadává se bez pomlčky).
  • Druh důchodu v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje (podle číselníku může mít pouze 1 znak nebo musí být prázdné)
  • Variabilní symbol v agendě Globální nastavení/Mzdy/Instituce (musí mít 9 nebo 10 znaků)
  • U zdravotní pojišťovny v agenndě Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny není vyplněn kód pojišťovny.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím