Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné z programu POHODA odeslat na VREP oznámení o nástupu zaměstnance?

odpověď

Oznámení o nástupu do zaměstnání je možné z programu POHODA odeslat tehdy, pokud máte nainstalovány tři druhy certifikátů (kvalifikovaný podpisový certifikát, šifrovací certifikát a certifikát autority). Kvalifikovaný podpisový certifikát můžete získat například na České poště, od První Certifikační Autority ICA nebo E-identity. Šifrovací certifikát a certifikát autority najdete na internetových stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni.

Pokud jsou podmínky ohledně instalace certifikátů splněny, je možné Oznámení o nástupu odeslat z programu POHODA elektronicky z agendy Mzdy/Podání/Podání ONZ. Nejdříve v agendě Personalistika proveďte výběr zaměstnanců, za které chcete Oznámení odeslat. Poté z nabídky Záznam vyberte povel Podání ONZ... Dojde ke spuštění průvodce elektronickým podáním Oznámení, kde zvolíte o jaké oznámení se jedná a pro jakou  je určeno správu sociálního zabezpečení. Pro vyhledání můžete prostřednictvím tlačítka Číselník otevřít internetovou stránku www.stormware.cz/CiselnikOkres.asp s číselníkem okresů. Podání se uloží do agendy Podání ONZ, sloužící k archivaci těchto podání. Pomocí povelu Záznam/Odeslání ONZ se otevře průvodce odesláním, kde na třetí straně průvode volíte možnost odeslání na prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP) nebo datovou schránkou. 

Při každém elektronickém podání je nutné vyplnit Variabilní symbol ČSSZ, které slouží k ověření elektronického podání. Na zadaný e-mail budou zaslány informace o stavu podání. V případě, že e-mailovou adresu nevyplníte, nebude informováni o stavu podání oznámení. 

Dále můžete zadat složku, do které má být vyexportován soubor s daty a jeho název. Automaticky je zde předvyplněna cesta ke složce XML/OZN v adresáři instalace programu POHODA. Pokud oznámení nechcete do souboru uložit, zrušte zatržení u volby Uložit oznámení do souborů.

Při podávání oznámení přes portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP) je nutné mít zatrženou volbu Odeslat oznámení na VREP.

Po stisku tlačítka Další bude soubor dat vyexportován do uvedené složky (při zatržení volby Uložit oznámení do souborů) a zároveň bude odeslán prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP) na Českou správu sociálního zabezpečení (při zatržení volby Odeslat oznámení na VREP). Po odeslání oznámení obdržíte e-mailem potvrzení o stavu podání a tiskopis, který je nutné vytisknout a do 3 dnů odevzdat na příslušné OSSZ.

Stav podání Oznámení o nástupu do zaměstnání můžete zjistit po odeslání v agendě Elektronická podání, do které jste přepnuti ihned po odeslání nebo tuto agendu otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace, a zde přes nabídku Záznam zvolíte povel Zjistit stav el. podání. Oznámení odeslané datovou schránkou naleznete v agendě Soubor/Datová komunikace/Odeslané datové zprávy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím