Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak odeslat podání HZUPN na portál VREP?

odpověď

Vygenerování HZUPN

Podání vygenerujete v agendě Mzdy/Personalistika povelem Záznam/Operace/Podání HZUPN.

Před generováním podání lze vyfiltrovat pouze některé zaměstnance.
V dialogu určete měsíc, za který chcete podání vygenerovat.

Odeslání podání HZUPN

V agendě Mzdy/Podání/Podání HZUPN se postavte na správné podání a použijte povel Záznam/Operace/Podání HZUPN.

První strana průvodce

Na první straně průvodce se nachází pouze základní informace o možnostech odeslání podání HZUPN.

Druhá strana průvodce

Kontrola obsahu - dochází ke kontrole správnosti obsahu. 

Kontrola struktury - V části Kontrola struktury se provádí pouze kontrola, zda jsou vyplněny všechny povinné elementy ve vytvářeném XML souboru. Neprovádí se kontrola, zda jsou dané elementy vyplněny správně. 

Třetí strana průvodce

Na třetí straně lze vybrat jednu ze tří možností, jak podání odeslat:

 1. Ruční podání na portál VREP
 2. Odeslání do datové schránky úřadu
 3. Přímé odeslání na portál VREP

1. Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP

V horní části okna lze definovat, kam se uloží vygenerovaný XML soubor - používá se pro ruční podání.

 • Adresář pro uložení si průvodce zapamatuje a při příštím odeslání podání jej nabídne znovu.
  Výchozí cesta vede do datové složky programu a podsložky XML\HZUPN.
 • Název souboru je vytvořen automaticky ze zkratky podání, IČ subjektu, roku a data podání.
 • Volba může být aktivní i při ostatních možnostech podání, používá se také jako záloha odesílaného podání. 
 • Stránku pro ruční načtení podání naleznete zde: Načtení uložených XML dat do formuláře (cssz.cz)

 

2. Odeslání do datové schránky úřadu

Označením této volby dojde k vytvoření XML souboru a otevření formuláře pro odeslání do Datové schránky.

Po dokončení průvodce se otevře formulář Odeslání do datové schránky, kde je nutné ještě vyplnit Předmět (a případně další údaje) a stisknout tlačítko Odeslat.
Zpráva se odešle a uloží do agendy Soubor/Datová komunikace/Odeslané datové zprávy, kde lze zjistit její aktuální stav.

3. Přímé odeslání na portál VREP

Zatržením volby Odeslat HZUPN na VREP provedete automatické odeslání podání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Do pole Variabilní symbol ČSSZ se přenese údaj ze sekce Instituce v Globálním nastavení nebo jej zadáte ručně zde.

V poli Podepsat data certifikátem, pomocí trojtečky vyberte Kvalifikovaný podpisový certifikát.
Většinou je označen ve sloupci Vystavitel jako Qualified nebo QCA, certifikát musí obsahovat privátní klíč.

V poli Adresa pro odeslání podání je uvedena adresa, na kterou bude tiskopis poslán.

Dále je nutné zadat E-mail pro zasílání informací o změnách stavu zpracování.

Vzhledem k povaze dat (osobní údaje zaměstnanců), která jsou vyměňována s Českou správou sociálního zabezpečení je nutné data šifrovat tak, aby k nim nezískal přístup nikdo neoprávněný.

ČSSZ využívá pro zabezpečení přenášených dat vlastností asynchronního šifrování, které nabízí Komerční (Public) certifikáty.
Šifrování i podepisování e-podání ČSSZ je založeno na standardu PKCS/CMS a využívá asymetrických klíčů X.509.

Certifikáty

K úspěšnému odeslání datové věty na portál VREP je zapotřebí nejprve nainstalovat do PC tyto certifikáty:

Kvalifikovaný podpisový certifikát (QCA)
Šifrovací certifikát ČSSZ
 • Certifikát je označen DIS.CSSZ.{rok}, např. DIS.CSSZ.2023, každý rok je vydáván nový certifikát.
 • Veřejná část certifikátu slouží k zašifrování dat na straně podávajícího.
 • Zprávu může dešifrovat pouze systém ČSSZ, který zná privátní klíč tohoto certifikátu, data jsou tak chráněna proti zneužití třetí stranou.
 • O vydání nového certifikátu pravidelně informujeme pomocí informačního pruhu v programu a newsletteru.
 • Aktuální certifikát je dostupný na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni

Zde naleznete nejčastější chyby, které se mohou vyskytnout při podání na portál VREP.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím