Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak odeslat Podání OSS z programu POHODA?

odpověď

Přiznání OSS (One Stop Shop) lze odesílat přímo z programu POHODA z agendy Účetnictví / Daň z přidané hodnoty / Přiznání OSS povelem Záznam / Operace / Odeslat přiznání k DPH.

První strana průvodce zobrazuje územní pracoviště, pro které je podání určeno.
Pro přiznání OSS je vždy místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno 1, proto nelze údaje změnit.

Druhá strana obsahuje výsledek formálně logických kontrol XML souboru. Dále zobrazí výpis chyb, pokud se nějaké v podání vyskytují a podaří se komunikace s portálem.

Třetí strana umožňuje zvolit, jakým způsobem dojde k odeslání dat z programu.
Portál EPO neumožňuje automatizované přijetí podání OSS, přístupná je pouze volba:

Uložení XML souboru pro ruční podání

Zatržením této volby dojde k vygenerování XML souboru podání, který lze později ručně nahrát na portál EPO.

  • V poli Adresář lze zvolit cestu, kam se soubor uloží.
  • Pole Název souboru umožňuje nastavit, jak se bude soubor jmenovat.

Čtvrtá strana zobrazuje informace k provedení podání a odkaz pro přihlášení na portál EPO.

  • Přihlášení na portál lze provést pomocí Identity občana, Datové schránky nebo Kvalifikovaného certifikátu.

Dokončením průvodce se podání označí příznakem Elektronicky odesláno.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky