Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu odeslat podání DZDPN na portál VREP a co k tomu potřebuji?

odpověď

Vzhledem k povaze dat (osobní údaje zaměstnanců), která jsou vyměňována s Českou správou sociálního zabezpečení je nutné data šifrovat tak, aby k nim nezískal přístup nikdo neoprávněný.

ČSSZ využívá pro zabezpečení přenášených dat vlastností asynchronního šifrování, které nabízí Komerční (Public) certifikáty.
Šifrování i podepisování e-podání ČSSZ je založeno na standardu PKCS/CMS a využívá asymetrických klíčů X.509.

Certifikáty

K úspěšnému stažení dat z eNeschopenky pomocí podání DZDPN je zapotřebí nejprve nainstalovat do PC tyto certifikáty:

Kvalifikovaný podpisový certifikát (QCA)

Šifrovací certifikát ČSSZ

 • Certifikát je označen DIS.CSSZ.{rok}, např. DIS.CSSZ.2022, každý rok je vydáván nový certifikát.
 • Veřejná část certifikátu slouží k zašifrování dat na straně podávajícího.
 • Zprávu může dešifrovat pouze systém ČSSZ, který zná privátní klíč tohoto certifikátu, data jsou tak chráněna proti zneužití třetí stranou.
 • O vydání nového certifikátu pravidelně informujeme pomocí informačního pruhu v programu a newsletteru.
 • Aktuální certifikát je dostupný na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni

Komerční šifrovací nepodpisový certifikát (Public) 

 • Musí splňovat minimální požadavky NÚKIB.
 • Veřejná část tohoto klíče je použita pro zašifrování dat eNeschopenky na straně portálu VREP.
 • Privátní část pro rozšifrování je nutno instalovat do PC oprávněné osoby, aby program mohl tato data rozšifrovat a naimportovat.

Postup odeslání žádosti DZDPN

V agendě Mzdy/eNeschopenka použijte povel Záznam/Operace/Podání DZDPN (eNeschopenka).

První strana průvodce

Variabilní symbol ČSSZ se přenáší z agendy Globální nastavení/Mzdy/Instituce z pole Var.sym v části Sociální pojištění.

Interval Od / Do ohraničuje dotazované období, v případě opakovaného podání ve stejný den musí být rozsah jiný.
Rozsahy se mohou překrývat.

Certifikát - pomocí trojtečky vyberte Komerční certifikát, většinou je označen ve sloupci Vystavitel jako Public.
Certifikát na podávajícím PC nemusí obsahovat privátní klíč, ten ale musí být dostupný při stažení eNeschopenky.

Pokud vyberete kvalifikovaný certifikát (QCA), podání pravděpodobně neprojde z důvodů nedostatečných vlastností certifikátu - šifrování klíče.

Druhá strana průvodce

Kontrola struktury - V části Kontrola struktury se provádí pouze kontrola, zda jsou vyplněny všechny povinné elementy ve vytvářeném XML souboru. Neprovádí se kontrola, zda jsou dané elementy vyplněny správně. 

Třetí strana průvodce

V horní části okna lze definovat, kam se uloží vygenerovaný XML soubor - používá se pro ruční podání, v tomto případě není nutné mu věnovat pozornost.

Zatržením volby Odeslat DZDPN na VREP provedete automatické odeslání podání na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

V poli Podepsat data certifikátem, pomocí trojtečky vyberte Kvalifikovaný podpisový certifikát.
Většinou je označen ve sloupci Vystavitel jako Qualified nebo QCA, certifikát musí obsahovat privátní klíč.

V poli Adresa pro odeslání podání je uvedena adresa, na kterou bude tiskopis poslán.

Volitelně zde můžete zadat E-mail pro zasílání informací o změnách stavu zpracování.

Dokončením průvodce dojde k odeslání dat, podání se zapíše do agendy Soubor/Datová komunikce/Elektronická podání.

Po odeslání je nutné nějakou dobu (několik minut) počkat, aby systém ČSSZ požadavek zpracoval a připravil odpověď.

Stažení eNeschopenky

Připravená data lze z portálu VREP stáhnout pomocí povelu Záznam/Operace/Import eNeschopenky.

První strana průvodce

Variabilní symbol ČSSZ se opět načte z Globální nastavení/Instituce.

Pole Složka slouží pro uložení eNeschopenek před zpracováním.

Složka pro zpracované - po úspěšném zpracování se soubor přesune sem, zamezí se tak zbytečnému opakovanému načítání.

Pro automatické stažení musí být označená volba Automaticky stáhnout soubory eNeschopenky z podání DZDPN.
Při stažení je ověřen Stav podání a pokud je v pořádku, stáhne soubory do složky.

Druhá strana průvodce

Zobrazí se seznam souborů, které jsou obsaženy ve Složce, lze vybrat jeden nebo více souborů.
Naimportují se modře podbarvené soubory.

Po dokončení průvodce se v agendě eNeschopenky vytvoří záznamy ze souborů eNeschopenek a vytvoří vazbu na zaměstnance a případné trvající neschopnosti.

Chyby, které se mohou vyskytnout

500 - vnitřní chyba serveru

V případě, že je server přetížen nebo má výpadek, přestává odpovídat na požadavky a podání se nepodaří odeslat, resp. přijmout.

 • V takovém případě je vhodné nějakou dobu počkat a podání odeslat za několik (desítek) minut nebo další den.

Nebyl nalezen platný šifrovací certifikát

Hlášení se zobrazí při odeslání podání DZDPN v případě, že:

Certifikát ještě nebyl nainstalován.

 • Proveďte instalaci aktuálního certifikátu z webu ČSSZ.

Platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ vypršela nebo ještě nenastala.

 • Zkontrolujte, že je systémový čas aktuální.
 • Proveďte instalaci aktuálního certifikátu z webu ČSSZ.

Používáte starší verzi programu POHODA, která byla vydáne dříve než nový šifrovací certifikát.

103 - Neplatné pověření

Chyba se zobrazí při Ověření stavu podání v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání v případě, že kvalifikovaný certifikát (použitý na třetí straně průvodce) není pověřen k eSlužbám ČSSZ.
Odešlete zádost znovu s pověřeným certifikátem nebo jej nejprve nechejte pověřit.

Chybný klíč (Přístup byl odepřen)

Tato chyba se zobrazí při stažení eNeschopenky nebo v agendě ePodání pokud Certifikát, který byl použit na první straně DZDPN:

 • Není určen pro šifrování (zpravidla pokud je použit kvalifikovaný certifikát).
 • Nemá v PC, kde je stahována eNeschopenka nainstalován privátní klíč komerčního (Public) certifikátu.

 • Nebyl v době odeslání podání DZDPN platný.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím