Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu odeslat elektronicky Přiznání k DPH z programu POHODA a co všechno pro toto odeslání potřebuji?

odpověď

Nejprve zvolte z nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty agendu Přiznání DPH (Ctrl + Shift + D). Zde vystavte přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné období. Poté zvolte z nabídky Záznam povel Odeslání přiznání. Otevře se průvodce pro elektronické odeslání DPH, kde nejprve vyberte číslo finančního úřadu a poté zadejte číslo územního pracoviště. 
Prostřednictvím povelu Otevřít číselník se přímo z průvodce otevře internetová stránka Ministerstva financí, na které je možné vybrat územní pracoviště podle čísla, názvu a místní příslušnosti. 
Dále zadejte čísla hlavních činnosti podle číselníku CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností). Prostřednictvím tlačítka Otevřít číselník můžete otevřít internetovou stránku http://www.stormware.cz/cz-nace/ s tímto číselníkem a vyhledat příslušné číslo hlavní činnosti. 

Na další straně průvodce pro elektronické podání DPH je přehled záznamů, které budou vyexportovány a odeslány na portál České daňové správy. Datovou větu můžete uložit prostřednictvím povelu Uložit XML.

Na třetí straně průvodce jsou zobrazeny informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pro úspěšné podání přiznání je nutné v případě zjištění chyb, vstupní údaje opravit. 

Na čtvrté straně průvodce můžete upravit složku a název souboru pro uložení datové věty a zároveň provést automatické odeslání datové věty na portál České daňové správy. Program nabízí tyto možnosti:

Ruční načtení na portál České daňové správy
Pokud nechcete provést automatické odeslání na portál České daňové správy (popř. nemáte podpisový certifikát), uložte si XML soubor do požadované složky. Vygenerovaný soubor poté načtete ručně pomocí internetové stránky http://eds.mfcr.cz. Stačí, když na poslední straně průvodce kliknete na tlačítko Otevřít webovou adresu pro podání a program POHODA otevře v prohlížeči internetových stránek stránky České daňové správy.

Uložení souboru
Prostřednictvím zatržené volby Uložit DPH do souboru je soubor dat vyexportován do uvedené složky. Struktura souboru ve formátu XML odpovídá specifikaci stanovené Českou daňovou správou. Příponu souboru není třeba doplňovat, protože se nastaví automaticky. POHODA nabídne název souboru ve tvaru „DPH + IČ firmy + období podání + datum exportu “ (např. DPH-12345678-201201_16.2.2013), ale můžete název souboru změnit dle potřeby. Tuto volbu doporučujeme mít vždy zatrženou pro případnou kontrolu vyexportované datové věty. 

Postup ručního načtení na portálu České daňové správy:
Na stránkách České daňové správy otevřete sekci Elektronické podání pro daňovou správu/Elektronické daňové formuláře a poté vyberete požadovaný typ formuláře, tj. Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2). Poté zvolte Načtení souboru. Prostřednictvím povelu Procházet zadejte cestu k vytvořenému souboru z programu POHODA, stiskněte Načíst a vyčkejte. 

Po načtení souboru dojde ke kontrole chyb načtené písemnosti. Pokud jsou nalezeny kritické chyby, které znemožňují podání souboru, budete o tomto informováni. Po zobrazení hlavičky písemnosti můžete dokument odeslat na společné technické zařízení správců daně. Pokud pro odeslání vyberete certifikát digitálního podpisu, není již potřeba spolu s datovou zprávou odevzdávat správci daně potvrzený zkrácený výtisk přiznání. V případě, že podání nebylo opatřeno elektronickým podpisem, je nutné do 5 dnů po odeslání podání doručit, resp. odeslat na příslušný finanční úřad tzv. E-tiskopis, který je možné v aplikaci vytisknout nebo uložit.

V případě, že jste zvolili uložení do souboru a přiznání jste odeslali ručně, doporučujeme uložit potvrzení podání. Soubor bude obsahovat text "...-potvrzeni.p7s". Tento soubor můžete následně načíst do agendy Elektronická podání prostřednictvím povelu Záznam. Soubor s příponou "p7s" je jediným dokladem, který lze uplatnit při případné reklamaci podání během následné komunikaci s finančním úřadem.

Odeslání přes datovou schránku
XML soubor vytvoříte stejným způsobem jako u předchozího bodu, tj. nebudete ho automaticky odesílat na portál ČDS, ale pouze ho uložíte do souboru. Poté se přihlásíte do své datové schránky a soubor odešlete na příslušnou ID schránky finančního úřadu. Úplný Seznam ID kódů datových schránek GFŘ, FŘ a FÚ je k dispozici ve formátu .pdf v sekci Datové schránky na stránkách České daňové správy. 

Automatické odeslání na portál České daňové správy
Zatržením volby Odeslat na portál České daňové správy provedete automatické odeslání na portál České daňové správy. V tomto případě je nutné podepsat data certifikátem. Volitelně zde můžete zadat email pro zasílání informací o změnách stavu zpracování. Doporučujeme mít vždy zatrženou volbu Uložit do souboru pro případnou kontrolu vyexportované datové věty.

Elektronicky podaná přiznání se evidují v agendě Soubor/Datová komunikace/Elektronická podání. Po automatickém odeslání přiznání na portál České daňové správy (pomocí aplikace EPO) se vytvoří záznam do této agendy.

Soubor s příponou "p7s" je jediným dokladem, který lze uplatnit při případné reklamaci podání během následné komunikaci s finančním úřadem.


Kvalifikovaný podpisový certifikát můžete získat například na České poště, od První Certifikační Autority ICA nebo E-identity. Způsob jeho získání získáte na stránkách jeho vydavatelů. Jakmile budete mít podpisový certifikát, je nutné tento certifikát nainstalovat do Vašeho PC, odkud budete odesílat přiznání DPH. Tento certifikát je po instalaci uložen v uložišti certifikátu v osobních certifikátech.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím