Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak je možné z programu POHODA elektronicky odeslat ELDP (Evidenční list důchodového pojištění)?

odpověď

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je možné z programu POHODA odeslat tehdy, pokud máte nainstalovány tři druhy certifikátů (kvalifikovaný podpisový certifikát, šifrovací certifikát a certifikát autority). Kvalifikovaný podpisový certifikát můžete získat například na České poště, od První Certifikační Autority ICA nebo E-identity. Šifrovací certifikát a certifikát autority najdete na internetových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/#sirf_cert.

Pokud jsou podmínky ohledně instalace certifikátů splněny, je možné ELDP odeslat z programu POHODA elektronicky z agendy Mzdy/Personalistika/Podání ELDP. Poté z nabídky Záznam vyberte povel Odevzdání ELDP... Zobrazí se průvodce elektronickým podáním ELDP, kde je nutné vybrat volbu Podat elektronicky. 

Na další straně průvodce je přehled záznamů, které budou vyexportovány a odeslány na ČSSZ prostřednictvím Veřejného rozhraní e - Podání (VREP). Aby bylo možné evidenční listy důchodového pojištění úspěšně odeslat, je nutné opatřit data elektronickým podpisem. Zatrhněte proto povel Podepsat data podpisovým certifikátem a z výklopného seznamu vyberte správný podpisový certifikát.

Na třetí straně průvodce jsou zobrazeny informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pro úspěšné podání je nutné vstupní údaje opravit. 

Při každém elektronickém podání ročních evidenčních listů důchodového pojištění je nutné vyplnit Variabilní symbol ČSSZ, který slouží k ověření elektronického podání. Můžete také uvést e-mail, na který budou automaticky zaslány informace o průběhu a výsledku zpracování každého podání.

Dále můžete vybrat cílovou složku, do které má být vyexportován soubor s daty jednotlivých evidenčních listů a jeho název. Automaticky je zde předvyplněna cesta ke složce XML/ELDP v adresáři instalace programu POHODA. Pokud ELDP nechcete do souboru uložit, zrušte zatržení u volby Uložit ELDP do souborů.

Při podávání ELDP přes portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP) je nutné mít zatrženou volbu Odeslat ELDP na VREP

Po stisku tlačítka Další bude soubor dat vyexportován do uvedené složky (při zatržení volby Uložit ELDP do souborů) a zároveň bude odeslán prostřednictvím portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP) na Českou správu sociálního zabezpečení (při zatržení volby Odeslat ELDP na VREP). 

Stav podání ELDP  můžete zjistit po odeslání v agendě Elektronická podání, do které jste přepnuti ihned po odeslání ELDP nebo tuto agendu otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace, a zde přes nabídku Záznam zvolíte povel Zjistit stav el. podání. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky