Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při natažení účetních dat z aplikace Mojebanka se standardně nastaví předkontace Nevím. Lze tuto předkontaci nějak hromadně změnit u vybraných záznamů?

odpověď

Nejprve je nutné vybrat záznamy, u kterých chcete předkontaci změnit. Poté přes Záznam/Editace/Upravit vše… se nabídne dialogové okno, kde vyberete Pole agendy Předkontace a v poli Hodnota požadovanou předkontaci, která bude po stisku tlačítka OK přiřazena všem vybraným dokladům.
Používejte tuto funkci pouze ve výjimečných případech uvedených v nápovědě, jinak se vystavujete nebezpečí porušení účetních souvislostí v databázi.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím