Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží pole Interval od/do v agendě Homebanking?

odpověď

některé formáty příkazů k úhradě obsahují bezpečnostní mechanismus, který neumožní vícenásobné odeslání transakce ve stejný den (pokud nejsou vygenerovány s jiným pořadovým číslem).

Použití se liši podle použitého formátu příkazu.

Formát ABO

- interval nastavuje číslo příkazu k úhradě (celého souboru).
  • Každý příkaz k úhradě je označen pořadovým číslem (000 - 999), banka si potom uloží všechna čísla použitá v daný den a pokud se pokusíte odeslat příkaz s již použitým číslem, banka to nepovolí.
  • V prvním řádku je uveden definovaný interval (3 + 3 čísla), ve druhém řádku je pořadové číslo příkazu.
 

Formát KB Best

- interval čísluje jednotlivé položky příkazu (transakce).
  • Každý pohyb je označen pořadovým číslem (001 - 999), banka si potom uloží všechna čísla použitá v daný den a pokud se pokusíte odeslat položku s již použitým číslem, banka to nepovolí. 
  • Pořadové číalo položky je uvedeno na začátku každého řádku.

Formát Gemini 

- interval čísluje jednotlivé položky příkazu (transakce).

  • Každý pohyb je označen pořadovým číslem (001 - 999), banka si potom uloží všechna čísla použitá v daný den a pokud se pokusíte odeslat položku s již použitým číslem, banka to nepovolí.
  • Pořadové číslo položky je uvedeno na začátku každého řádku.
 

 

Každý příkaz k úhradě je označen pořadovým číslem (0 - 999), banka si potom uloží všechna čísla použitá v ten den a pokud se pokusíte odeslat položku s již použitým číslem, banka příkaz nepovolí načíst.

  • Paměť se vynuluje vždy na počátku dalšího dne.

Aby se chybě při načtení předešlo, je nutné nastavit v agendě Nastavení/Homebanking/Homebanking u dané služby pole Interval od/do.

Jestliže pro generování příkazů používáte pouze program POHODA, nastavte 1 - 999.   

Pokud generujete příkazy i z programu PAMICA, nebo jiných SW pro stejný účet, interval si rozdělte, např.:

  • POHODA: 1 - 499
  • PAMICA: 500 - 999

S tímto nastavením půjde generovat více příkazů v jeden den bez omezení a stále bude zajištěno, že pokud se pokusíte odeslat již jednou načtený příkaz, ten se neodešle.

Pozor při načítání příkazů, které vzniknou v různé dny. Příkaz z předchozího dne se provede v pořádku, ale příkaz (nebo jehop část) z aktuálního dne již načíst nepůjde, protože čísla již budou v daný den obsazena.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím