Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v programu POHODA nastavit homebanking pro platební bránu ThePay?

odpověď

Pro načítání výpisů z účtu platební brány ThePay musí existovat fiktivní účet, ke kterému jsou pohyby načteny.
Kontrolní mechanismy vyžadují, aby byl účet v programu POHODA vytvořen podle určitých pravidel.

Postup pro nastavení služby:

 1. V agendě Nastavení/Homebanking vytořte novou službu a pojmenujte ji např. ThePay.
 2. Typ služby musí být ČS SERVIS 24 (ABO)
 3. Nastavte složku pro výpisy a případně i složku pro zpracované výpisy.
 4. Službu uložte (Ctrl + Enter).
 5. V agendě Nastavení/Bankovní účty vytvořte nový fiktivní bankovní účet.
 6. Pole číslo účtu bude obsahovat číslo účtu u ThePay.
  Zjistíte jej jednoduše z PDF výpisu, kde je uvedeno jako Transakcena účtu č. 107-xxxxx za období (např. 107-12345).
  Číslo lze také zjistit z *.gpc souboru, který načítáte, tak že jej otevřete v poznámkovém bloku, nachází se na všech řádcích na pozici 4 - 19, uvozující nuly v předčíslí i čísle účtu lze vynechat.
 7. V poli Banka vyplňte číslo 0000. Do popisku vpravo napište ThePay.
 8. Pomocí šipky v poli Homebanking vyberte službu ThePay (dle názvu z bodu 1).
 9. Pokud máte u ThePay více účtů, vytvořte další bankovní účty s jednotlivými čísly účtů.
  Služba (bod 1) může být stejná pro všechny účty.

   

Postup načítání výpisů:

 1. Před načtením výpisu umístěte soubor s elektronickým výpisem do definované složky pro výpisy.
 2. Otevřete agendu Účetnictví/Banka (Finance/Banka)
 3. Použijte povel Záznam/Operace/Načtení výpisů.

 4. Na první straně vyberte patřičnou službu nebo účet.
 5. Na druhé straně zvolte soubory, které chcete načíst.
 6. Na další straně potvrďte nastavené volby, po stisknutí tlačítka Další dojde k importu výpisu.
 7. Před dokončením průvodce se zobrazí informace o provedeném importu, tlačítkem Dokončit ukončíte průvodce.
 8. Načtené pohyby se zobrazí v agendě Banka.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím