Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak do programu POHODA načítat avíza z platební brány GoPay?

odpověď

Pro načítání avíz z platební brány GoPay je nutné nastavit samostatnou službu do agendy Nastavení/Homebanking/Homebanking a získat soubor avíza, který obsahuje jednotlivé platby. 

Nastavení služby v Pohodě

 1. V agendě Nastavení/Homebanking vytořte novou službu a pojmenujte ji např. GoPay.
 2. Typ služby musí být: GoPay
 3. Pravidlo párování: Avíza - Platební brány
 4. Nastavte složku pro výpisy a případně i složku pro zpracované výpisy (přesunout do).
 5. Službu uložte (Ctrl + Enter).

S avízem je automaticky na dokladu vytvořen debetní bankovní pohyb na poplatky bance včetně zaúčtování, které se přebírá z agendy Globální nastavení\Platby\Poplatky.

 • Předkontaci nastavte dle doporučení svého daňového poradce.

Postup pro načtení avíz

K načtení avíza je nutné získat z platební brány Výpis z vyúčtování (Report) ve formátu XML.
Co obsahuje dokument o vyúčtování?

Získání datového souboru

GoPay umožňuje automatické zasílání výpisů na email nebo ruční stažení z GoPay účtu.

 • Je důležité, aby šlo o soubor typu Výpis z vyúčtování typu Clearing.
 • Od verze POHODA rel.13203 lze použít také formát Clearing IF++, který GoPay používá jako výchozí.

Načtení avíza do Pohody

Před samotným načtením avíza je nutné, aby v agendě Banka existovala souhrnná platba za zúčtovací období výpisu.
Toho lze dosáhnout importem výpisů z bankovního účtu nebo ručním zadáním pohybu včetně přesné částky a variabilního symbolu.

Průvodce načtením avíza spustíte pomocí povelu Záznam/Operace/Načtení avíz.

V průvodci vyberte na první straně službu GoPay, na druhé straně soubor s avízem; lze importovat více souborů naráz.

 • Po načtení avíz je do položek dokladu vložen obsah souboru.
 • V případě, že jsou nalezeny doklady s variabilními symboly, dojde k likvidaci těchto dokladů.
 • Poslední položkou pohybu je Provize GoPay, která vyrovná stav součtu dokladů s částkou bankovního pohybu.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím