Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč nemohu použít naimportovanou tiskovou sestavu v řadě POHODA E1?

odpověď

Řada POHODA E1 obsahuje i nastavení práv na jednotlivé tiskové sestavy.

Pokud hledáte postup importu, podívejte se na FAQ: Existuje pohodlný způsob přenosu tiskových sestav z jedné Pohody do druhé?

Při importu nelze jednoznačně určit, zda není sestava upravená tak, aby zobrazovala data, která nemá uživatel oprávění.
Vzhledem k zabezpečení dat je tedy každá takto naimportovaná sestava automaticky přístupná pouze uživateli Admin, ostatní uživatelé nemají na sestavu žádná práva.

 • Admin nebo uživatel s oprávněním měnit Přístupová práva může po importu přiřadit přístupové právo k sestavě jednotlivým uživatelům nebo rolím.
 • Nově naimportovaná sestava se přiřadí do stromu práv pod sestavu ze které vychází.
 • Pokud je u názvu sestavy uveden také rok a IČ firmy, jedná se o sestavu, která je přístupná pouze pro určitou firmu.

Postup pro povolení Práva na sestavu.

 1. Přihlaste se do Pohody jako uživatel s oprávněním měnit Přístupová práva.
 2. Otevřete agendu Přístupová práva/Uživatelé nebo Přístupová práva/Role.
 3. V tabulce dole vyberte uživatele, kterému chcete sestavu povolit.
 4. Nahoře přepněte na záložku Přímá práva.
 5. Nad stromem práv přepněte roletkové menu na volbu Tiskové sestavy.
 6. Roletkou vpravo můžete vybrat některou z hlavních větví.
 7. V sekci vybrané firmy vyberte firmu.
  Pokud existují vybrané firmy nebo nejsou zapnutá Globální práva, má právo nad firmou přednost.
 8. Ve stromu sestav vyberte importovanou sestavu nebo některou jí nadřazenou větev.
 9. Vpravo vyberte požadovanou úrověň práva.
  Jestliže stojíte na nadřazené větvi, změní se úroveň práva ve všech podvětvích.

Více informací k přístupovým právům naleznete ve FAQ:
Jaké možnosti nabízejí Přístupová práva v programu POHODA?
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím