Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3051 - Microsoft Access database engine nemůže otevřít nebo upravit soubor ...

odpověď

Tato chyba se zobrazuje především v síťové verzi ekonomického systému POHODA a souvisí s nesprávným nastavením práv a atributů nad datovými soubory.

Následující změny je nutné provádět na hlavním PC/Serveru.

Příčin zobrazení tohoto hlášení může být několik:

Exkluzivní operace

Jednou z možností je, že nad databází aktuálně probíhá nějaká exkluzivní operace, která zamkne přistup k databázi pouze pro sebe, např. Údržba databáze.
Ověřte tuto skutečnost u administrátora programu.

Atribut: Jen pro čtení

U konkrétní účetní jednotky je nutné vypnout atribut „Jen pro čtení“.

 1. V seznamu účetních jednotek ve sloupci Datový soubor zjistěte název souboru účetní jednotky.
  Výchozí názvy jsou uváděny ve tvaru: IČOFirmy_ROK.mdb, např. 12345678_2021.mdb.
 2. Pokračujte volbou DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU - otevře se datová složka programu.
 3. V otevřeném Průzkumníku Windows otevřete složku Data.
 4. Najděte datový soubor se správným názvem, koncovka .mdb může být skrytá.
 5. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.
 6. Na záložce Obecné v sekci Atributy odznačte volbu Jen pro čtení.
 7. Změnu potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení oprávnění provedete takto:

 1. V seznamu účetních jednotek použijte volbu DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU - otevře se datová složka programu.
 2. V otevřeném Průzkumníku Windows najděte složku Data.
 3. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.
 4. V nesíťové verzi pokračujte dalším krokem.
  U síťové verze přepněte na záložku Sdílení.
  Klikněte na tlačítko Sdílení a určeným uživatelům nebo skupinám přiřaďte právo Čtení/Zápis.
  Tlačítkem Sdílet se práva aplikují.
 5. Přepněte na záložku Zabezpečení a na horní tlačítko Upravit.
  V seznamu uživatelů vyberte dotčené uživatele nebo skupiny a ve sloupci Povolit označte právo Měnit (nebo vyšší).
  Také zkontrolujte, zda není u některého uživatele označena volba ve sloupci Odepřít.
 6. Změnu potvrďte tlačítkem OK.

Blokování jiným SW

Dále ověřte, zda přístup k souborům a složkám neblokuje např. Antivirový program nebo jiné řešení pro ochranu počítače nebo sítě.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím