Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Recyklační poplatky v POHODĚ

odpověď

Recyklační příspěvky je možné v programu POHODA řešit následujícími způsoby:

 1. Nepoužíváte-li v agendě Zásoby pole Text, můžete do něho uvést informaci o recyklačním příspěvku.
  Údaj se tak vždy vloží na položky dokladu a bude uveden i na tiskové sestavě.
  Do pole zadáte např. text Recyklační příspěvek 1,20 Kč bez DPH/ks.
 1. Je možné řešit formou Svázané zásoby.
  Pokud máte např. ceník příspěvků, zavedete si jeho jednotlivé položky do agendy Zásoby jako typ Služba a přidáte je ke skladovým kartám jako svázanou zásobu (na záložce Svázané přes pravé tlačítko myši).
  Jako název doporučujeme použít „Recyklační příspěvek“ nebo „Příspěvek na recyklaci“ Při vytvoření výdeje ze skladu se vyskladní daná karta + svázaná zásoba (recyklační příspěvek).

  Pokud se bude jednat např. o kilogramy, doporučujeme udělat zásobu typu Služba s měrnou jednotkou kg.
  Tu vložíte jako svázanou k jednotlivým kartám, váhu v kg zapíšete do sloupce Množství.
  Např. cena za 1 kg na svázané bude 60Kč a vy zapíšete do množství např. 2,5 kg, tzn. částka svázané položky bude na dokladu činit 150 Kč.

Tímto řešením budete mít recyklační příspěvek evidován na dokladu vždy jako samostatnou položku a lze i zpětně zjistit jeho pohyby.
Pokud máte zavedeny ceny skladových karet s příspěvky a potřebujete nyní u zásob ponížit prodejní cenu o částku příspěvku, můžete využít v agendě Zásoby přes hlavní nabídku Záznam / Přecenění prodejních cen.
Zde dáte Upravit prodejní ceny o … Kč (zápornou částku).
Jestliže jsou ceny zafixované, zatrhnete zároveň volbu Upravit i fixované ceny.

Předtím je třeba provést zálohu účetní jednotky.
Dále ověřte nastavení cenových skupin, jaké údaje se při změně prodejní ceny budou přepočítávat.

 1. Do verze POHODA Květen 2021 (release 12800) byla přidána nová agenda Recyklační příspěvky, kterou využijete pro evidenci jednotlivých příspěvků. Kromě sazby příspěvku a měrné jednotky, k níž se vztahuje, zde můžete uvést i text, který chcete tisknout na dokladech.

   V agendě Zásoby pak k jednotlivým záznamům přiřadíte některý z vytvořených recyklačních příspěvků na záložce Doplňkové údaje. Kromě samotného recyklačního příspěvku nezapomeňte vyplnit také jeho koeficient, kterým se přepočte výše příspěvku k základní měrné jednotce zásoby. Pokud je recyklační příspěvek stanoven za 1 ks a základní měrnou jednotkou zásoby je také ks, pak ponechte koeficient 1. Je-li recyklační příspěvek stanoven za kg, automaticky se do pole Koef. doplní hmotnost zásoby, pokud je uvedena v poli Hmot. [kg]. V tomto případě musí koeficient odpovídat hmotnosti 1 ks zásoby v kilogramech. V případě potřeby upravte hodnotu koeficientu ručně.

  Vložením zásoby do prodejních dokladů se na jejich položky přenese i recyklační příspěvek, čímž se zobrazí také na tiskových sestavách (prodejních dokladech).

  Pro větší přehlednost jsme na položky vybraných agend přidali nové sloupce týkající se recyklačních příspěvků. Jejich zobrazení závisí na nastavení volby Zobrazovat recyklační příspěvek na položkách v agendě Globální nastavení v sekci Doklady se zásobami. Pomocí zmíněných sloupců můžete přiřadit recyklační příspěvek i textovým položkám.

  Agendu Recyklační příspěvky můžete používat také ve variantách programu POHODA bez skladové evidence; najdete ji v nabídce Fakturace. Zobrazení sloupců pro přiřazení příspěvků textovým položkám si nastavíte v agendě Globální nastavení v sekci Doklady.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím