Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při tvorbě PDF dokumentu, který má být elektronicky podepsán, je na operačním systému Windows 8.1 nebo Windows 10 zobrazeno chybové hlášení "Pro elektronické podepsání PDF dokumentů je vyžadován .NET Framework 2.0. Pokud chcete podepisovat PDF dokumenty, nainstalujte si tuto verzi. Nyní se dokument vytvořil, ale nebude podepsaný." Jak mám postupovat pro instalaci .NET Framework 2.0?

odpověď

Pro fungování komponenty zajišťující podepsání dokumentu je nutné, aby systém Windows obsahoval .NET Framework 2.0 Ta již však ve verzi Windows 8.1 a Windows 10 standardně obsažena není. Její přidání do systému je možné následujícím postupem.

V nabídce Ovládací Panely zvolte možnost "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows".Zapnout nebo vypnou funce systému Windows

 

V následujícím dialogu zvolte .NET Framework 3.5 - tento instalační balíček obsahuje i požadovanou verzi 2.0

 Po stisku OK Vás již systém provede instalací tohoto doplňku.

 


 

V případě Windows 10 může dojít během automatického přidání .NET Framework 3.5 k chybě. V takovém případě je nutné využít náhradních možností zavedení.

Varianta s použitím instalačního média Windows 10

  1. Vložte do mechaniky počítače instalační médium Windows 10.
  2. Spusťte Příkazový řádek jako správce - to lze provést například vyhledáním aplikace Příkazový řádek v nabídce Start a následnou volbou v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši Spustit jako správce. Spuštění aplikace Příkazový řádek ve Windows 10
  3. Do Příkazového řádku zapište následující povel, který provede zavedení .NET Framework 3.5 z mechaniky počítače. V příkladu je mechanika označena písmenem D:

          DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs

  1. Po dokončení operace ukončete Příkazový řádek a znovu spusťte program POHODA.

 

 

Varianta s využitím připojení počítače k internetu

  1. Spusťte Příkazový řádek jako správce - to lze provést například vyhledáním aplikace Příkazový řádek v nabídce Start a následnou volbou v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši Spustit jako správce. Spuštění aplikace Příkazový řádek ve Windows 10
  2. Do Příkazového řádku zapište následující povel, který provede zavedení .NET Framework 3.5 za pomoci načtení dat z internetu:

          DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All

  1. Po dokončení operace ukončete Příkazový řádek a znovu spusťte program POHODA.

Zdroj informací: technet.microsoft.com

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím