Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při tisku sestav se nevytiskne v některém řádku poslední znak vpravo, ačkoliv je rámeček vytištěn korektně. Typicky to bývá poslední číslice u částek nebo čísla dokladu. Kde může být chyba?

odpověď

Tato situace se často vyskytuje v souvislosti se staršími typy laserových tiskáren. Nejprve aktualizujte ovladač tiskárny stažením z webu výrobce. Poté ve vlastnostech tiskárny ve Windows (Start\Natavení\Tiskárny\Vlastnosti) zkontrolujte nastavení týkající se tisku písma. Tiskárna by měla tisknout písmo jako grafiku. Toto nastavení najdete v předvolbách tisku pro danou tiskárnu. Tato volba (pokud jí ovladač umožní) není přesně definována a liší se v závislosti na typu tiskárny. Zde je třeba s nastavením experimentovat.

Pokud se uvedená změna neprojeví, zkuste vybrat jiný tiskový procesor např. WinPrint s formátem dat RAW 4. Jakmile zkontrolujete všechna nastavení uvedená výše, spusťte program POHODA a v nastavení tiskových sestav (Ctrl + T) zvolte na záložce Sestava hodnotu v poli Vlevo na např. -5mm. Tím se tisková sestava bude tisknout o zvolený počet milimetrů vlevo, tudíž nebude docházet k ořezávání textu. Zde je také nutné stanovit nejmenší optimální hodnotu na zkoušku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím