Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Chyba #3004 při otevření tiskové sestavy.

odpověď

V souboru DBserver.ini, který nastavuje připojení k SQL serveru, je uvedena chybná nebo nedostupná cesta nebo jiné volby, které neumožní správné připojení k SQL serveru.

Způsob připojení k SQL serveru je definován v souboru DBserver.ini, který se nachází v Datové složce programu.

REPORT Designer používá při vytváření tiskové sestavy vlastní přístup k databázovému souboru, pro ten lze definovat vlastní nastavení.
Soubor má také název DBserver.ini a nachází se v Aplikační složce programu, ve složce Tisk.

  • Soubor ze složky tisk ve výchozím nastavení odkazuje na hlavní DBserver.ini uložený v Datové složce.

Pokud je aplikační a Datová složka totožná, soubor obsahuje relativní odkaz na složku obsahující hlavní DBserver.ini:

[Server]
Ref=..

V případě, že jsou aplikační a datová složka oddělené, je odkaz absolutní, např.:

[Server]
Ref=\\SERVER\POHODA_DATA\ 

Pokud je odkazovaná cesta správně, bude nutné zkopírovat soubor DBserver.ini z Datové složky programu a vložit jej do složky Tisk v Aplikační složce

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím