Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu síťovou instalaci?

odpověď

Síťová verze účetnictví spočívá ve sdílení společné databáze účetnictví a vlastně i celého programu, proto je třeba instalovat program POHODA pouze 1x na server (případně jeden z nejvýkonnějších počítačů v síti peer-to-peer) tzn. provést na něj plnou instalaci programu a na ostatní počítače v síti provést instalaci síťového klienta. Adresář programu POHODA na serveru musí být sdílen pro plný přístup všem uživatelům skupiny Everyone, kteří budou s programem POHODA pracovat.

Instalace používá prostředí Windows Installer. V této nové verzi instalace najdete navíc volby, které umožňují uložit data programu POHODA na jiné místo v počítači nebo na síti. Nová instalace již umožňuje také nastavit sdílení složky plné instalace síťové verze. Před instalací se musíte do operačního systému přihlásit pod účtem, který má právo k instalaci programů (např. účet administrátora). Pokud máte nově zakoupenou síťovou verzi programu POHODA, je třeba provést plnou instalaci z CD nejdříve na hlavní počítač (server), kde je nutné zatrhnout volbu „Vytvořit sdílení“, kde vepíšete název sdílené složky aplikace a název sdílené složky pro Data a poté dokončíte průvodce instalací. Na ostatních počítačích (klientech) provedete instalaci tak, že najdete pomocí ikony Místa v síti (Okolní počítače) sdílenou aplikační složku programu POHODA a v ní spustíte ekonomický systém POHODA souborem Pohoda.exe. Tím se spustí instalační program, který přidá do systému síťového klienta potřebné soubory. Zároveň se vytvoří na ploše zástupce, jehož prostřednictvím budete program POHODA spouštět pro Vaši práci.

Pokud jste již měli zakoupenou a nainstalovanou síťovou verzi programu POHODA, průvodce instalací přednastaví všechny hodnoty stejně jako při poslední instalaci. Instalace tedy probíhá do stejné instalační i datové složky.

Nová síťová instalace

Přeinstalace síťové verze

         

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím