Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po importu předkontací z jiné účetní jednotky nelze používat předkontace Bez, Nevím a Ručně, jak to opravit?

odpověď

Předkontace Bez, Nevím a Ručně jsou speciální předkontace. 
Jelikož je nelze uživatelsky upravit, v agendě Předkontace nejsou vidět a do Exportu agendy nevstupují.

Pro kompletní import předkontací je nutné použít jako zdrojový soubor účetní jednotku POHODY ve formátu Access (*.mdb), která bude ve stejné verzi (release) jako je Vaše POHODA.

 • V základní řadě POHODA MDB lze použít soubor zálohy, který rozbalíte z archivu *.zip, čímž vznikne soubor PohodaXX.mdb, vzniklý soubor lze přejmenovat.
 • Také lze zkopírovat účetní jednotku ze složky Data, kam se dostanete z agendy SOUBOR/ÚČETNÍ JEDNOTKY.
  Zde nejprve zjistěte název datového souboru zdrojové jednotky, standardně je ve tvaru IČOFirmy_ROK.mdb.
  Povelem DATABÁZE/OTEVŘÍT DATOVOU SLOŽKU otevřete datovou složku, kde ještě otevřete složku Data.
  Ve složce Data vyhledejte datový soubor zdrojové jednotky a zkopírujte jej např. na Plochu.
  Je důležité vytvořit kopii, přesunutí souboru způsobí, že databáze v programu POHODA nepůjde otevřít.


 • V řadách POHODA SQL a POHODA E1 je nutné provést Export databáze do formátu Access.
  Otevřete požadovanou účetní jednotku a použijte povel SOUBOR/DATOVÁ KOMUNIKACE/EXPORT DATABÁZE.
  Funkce je podmíněna přístupovými právy, pokud povel nevidíte, zkuste se přihlásit jako jiný uživatel, nejlépe Admin.
  V přůvodci určete, kam se má soubor uložit, odznačte volbu Po exportu zkomprimovat databázi, a Dokončete průvodce.
   

V programu POHODA otevřete cílovou jednotku a proveďte její zálohu povelem SOUBOR/ZÁLOHOVÁNÍ/ZÁLOHOVAT.
Dále použijte volbu SOUBOR/DATOVÁ KOMUNIKACE/IMPORT AGENDY.
V průvodci vyberte na první straně agendu Předkontace.
Na druhé straně vyberte pomocí tlačítka Procházet připravený *.mdb soubor.
Na třetí straně vyberte třetí volbu: Smazat obsah zvolené agendy a nově naplnit importovanými záznamy.
Poté průvodce Dokončete, dojde k importu.
Nyní když otevřete některou z dokladových agend, již půjde v poli Předkontace zvolit i tyto speciální předkontace.

Jestliže dojde při importu k chybě, pravděpodobně neexistují některé účty v agendě Účtová osnova, které jsou u předkontací použité.
V tom případě nejprve naimportujte agendu Účtová osnova a následně agendu Předkontace.
Pro import použijte stejný předem připravený *.mdb soubor.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím