Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné aktualizovat ceny ve skladech podle externího ceníku?

odpověď

Program POHODA disponuje nástroji, které umožňují provést tzv. aktualizační import z externí databáze. Základním předpokladem je vhodný formát zdrojového souboru.

 • Přímo podporované formáty jsou:
  • *.mdb - Databáze MS Access
  • *.dbf - Databáze DBase IV nebo DBase 5.0
  • *.xlsx - Sešit aplikace Excel 2007 nebo novější
   Při výběru lze definovat, který list sešitu má být použit.
   První řádek může obsahovat hlavičku, oblast dat musí začínat na prvním (resp. druhém) řádku.

Postup importu z externí databáze

Okno průvodce Import z externí databáze zobrazíte povelem Soubor/Datová komunikace/Import agendy.

Na první straně zvolte agendu, do které budou data importována, tedy Zásoby.

 

Na druhé straně stiskněte tlačítko Procházet a zvolte zdrojový soubor. Roletkové menu vpravo dole určuje filtr dle formátu souboru. 

Na třetí straně určete typ importu: Aktualizační import - Aktualizovat záznamy zvolené agendy importovanými záznamy s jedním či více shodnými poli.

 • Pokud je nalezena shoda, dojde k aktualizaci všech definovaných polí kromě polí pro porovnání.
 • Volba Navíc přidat nové záznamy vytvoří nové záznamy, pokud není nalezena žádná shoda

Na čtvrté straně průvodce zvolte zdrojovou tabulku (pokud existuje v importované databázi více tabulek).

 • Při importu ze sešitu XLSX, zvolte zdrojový list a určete, zda tabulka obsahuje hlavičku.
 • Také lze nastavit, aby se importované a upravené záznamy označily křížkem.

 

Na páté straně přiřaďte pole zdrojového souboru k polím agendy.

 • Pokud provádíte Aktualizační import, uprostřed se zobrazí sloupec Akt., kde zaškrtnutím určíte, která pole budou během importu porovnána. Musí být označeno alespoň jedno pole.
 • Při importu ze sešitu XLSX můžete ve sloupci Typ u některých polí určit, zda se mají importovat jako textová hodnota nebo odkaz do příslušné provázané seznamové tabulky (Refxxx, Relxxx). 
 • Jestliže zdrojový soubor pochází z programu POHODA nebo existuje stejný název sloupce a datový typ, pole se přiřadí automaticky.
 • Pokud chcete změnit i Základní prodejní cenu ve formuláři (nahoře), definujte hodnotu pro sloupec Prodejní.

Na další straně určete přiřazení cen k jednotlivým prodejním cenám (tyto údaje jsou na záložce Prodejní ceny). 

 

Poslední strana průvodce zobrazí rekapitulaci, kliknutím na tlačítko Dokončit dojde k samotnému importu.

 • Jestliže potřebujete provést import z jiného účetního programu, bude nutné data nejprve vyexportovat do použitelného formátu (viz výše).
 • Data v požadovaném formátu lze často získat přímo ze zdrojových programů využitím jejich exportních funkcí.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím