Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak do účetní jednotky importovat data z formátu XLSX?

odpověď

Od verze POHODA Květen 2021 (release 12800) lze provést databázový import z formátu XLSX (sešit aplikace Excel).

Popis průvodce importem z externí databáze naleznete ve FAQ:
Databázový import do programu POHODA

V průvodci Import z externí databáze dostupném z nabídky Soubor/Datová komunikace/Import agendy můžete nově použít zmíněný formát a napárovat sloupce ze zvoleného listu .xlsx souboru s datovými poli agendy.

Pokud v průvodci zatrhnete volbu List obsahuje hlavičku, zobrazí se v seznamu importovaných polí kromě písmene označujícího sloupec i jeho název z prvního řádku.
Je-li název pole v Excelu shodný s názvem pole v agendě, automaticky se pole předvyplní.
POHODA podporuje oba druhy importu, jak přidání dat, tak i jejich aktualizaci.

Pole, která obsahují odkaz na interní seznam lze importovat dvěma způsoby.
Ve sloupci Typ v tabulce vpravo lze určit, která hodnota je obsažena v importním souboru.

  • Typ Text - hodnota je reprezentována jako textový řetězec, např. Země: CZ nebo Typ zásoby: Karta
    Hodnota je při importu porovnána s interním seznamem a pokud je nalezena shoda, nastaví se ID položky seznamu.
    Pokud není hodnota nalezena, nastaví se NULL. 
  • Typ Číslo - hodnota je reprezentována pořadovým číslem z interního serznamu, např. Země: 40 nebo Typ zásoby: 1
    Při importu je zapsána tato hodnota, pokud není součástí seznamu, nastaví se NULL.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím