Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při příjmu balíčku nastane chyba s následujícím popisem: "Balíček dat, který se pokoušíte přijmout, byl vytvořen ve starší verzi ekonomického systému POHODA (verze databáze ....). V místě odesílatele nainstalujte odpovídající verzi programu POHODA a opakujte odeslání balíčku dat od č. X. Co mám dělat, aby mi pobočkové zpracování dat fungovalo správně?

odpověď

V tomto případě nebyla provedena aktualizace programu na všech jednotkách v rámci PZD. Je nutné nejdříve provést aktualizaci programu POHODA na všech jednotkách a následně zopakovat  odeslání balíčků (souhrnných balíčků) od požadovaného čísla. Pokud došlo během aktualizace programu POHODA k rozsáhlejším změnám ve struktuře databáze, bude nutné založit databáze poboček znovu. V tomto případě dojde na pobočce ke ztrátě informací, které dosud nebyly sehrány na centrálu.

V rámci služeb zákaznické technické podpory lze za úplatu provést speciální úpravy databáze a sehrání dat v rámci PZD tak, aby došlo k žádné(minimální ztrátě informací). Jedná se o odborné servisní služby. Tuto službu je nutné předem objednat buď e-mailem nebo z našich internetových stránek, kde je umístěn formulář pro objednávku těchto služeb. K jejímu provedení je dále nutné zaslat zálohy všech databází jednotek PZD, kterých se sehrání dat týká.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím