Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při volbě REPORT Designer v náhledu na libovolnou sestavu dojde k zobrazení hlášení "Chyba #5" a sestava nejde v aplikaci REPORT Designer otevřít. Co mám dělat?

odpověď

Chyba je způsobena nekorektní asociací přípony souborů tiskových sestav .RPH v systému Windows. Opravu zajistíte následujícím postupem:

Windows 2000/XP: přihlaste se jako správce počítače a spusťte program POHODA. Zvolte náhled na libovolnou sestavu a v náhledu zvolte tlačítko REPORT Designer. Po jeho spuštění dojde k obnovení asociace souborů tiskových sestav.

Windows Vista: spusťte program POHODA pomocí povelu "Jako správce". Povel naleznete v kontextové nabídce pomocí pravého tlačítka myši na ikoně programu POHODA. Poté zvolte náhled na libovolnou sestavu a v náhledu opět zvolte tlačítko REPORT Designer. Po spuštění dojde k obnovení asociace souborů tiskových sestav.

Třetí možností je provedení ruční asociace souborů tiskových sestav .RPH k aplikaci REPORT Designer, konkrétně k souboru StwRp50c.exe. Tento postup je ovšem určen pouze pro zkušené správce počítače.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím