Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při otevření programu POHODA se zobrazí chybové hlášení "Chyba sériové komunikace". Co mám udělat, aby se hlášení již nezobrazovalo?

odpověď

Toto chybové hlášení se zobrazí pouze v případě, že je program POHODA spuštěn dvakrát na stejném počítači a v agendě Hardware je zapnuta Čtečka čárových kódů.

Pokud nepoužíváte při práci s aplikací POHODA čtečku čárových kódů, smažte v agendě Nastavení/Hardware záznam s nastavením čtečky čárového kódu.

Pokud používáte tento typ hardware, nespouštějte prozatím aplikaci POHODA dvakrát na stejném počítači. V některé z příštích verzí bude toto chybové hlášení potlačeno.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím