Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při zálohování v programu POHODA E1/SQL se zobrazilo chybové hlášení: Soubor nelze exkluzivně otevřít. Ukončete všechny programy, které pracují s tímto souborem (např. vícekrát spuštěná POHODA, u síťové verze POHODA spuštěná na jiném počítači ap.) Záznam je uzamčen jiným uživatelem. #3356: 0x800a0d1c (FACILITY_CONTROL error) Databázi 'StwPh_12345678_201802' se nepodařilo nastavit 'Single User Mod' 60 DOMENA\uzivatel PC StwPh_12345678_2020 Ekonomický systém POHODA® AWAITING COMMAND

odpověď

Od verze POHODA Říjen 2020, rel. 12600 jsme přidali upozornění při zálohování z prostředí programu POHODA E1/SQL z důvodu, aby byl uživatel upozorněn, že právě vzniklá záloha nemusí být zcela konzistentní.

Aby byla záloha databáze vzniklá z ekonomického systému POHODA konzistentní, musí být před jejím vznikem proveden kompakt databáze a samotné vytvoření zálohy musí proběhnout v momentě, kdy s databází nikdo další nepracuje. Vzniklá záloha nemůže být považována za 100% správnou v okamžiku kdy např. někdo z uživatelů má rozeditovaný záznam nebo provádí hromadnou operaci, . Při návratu k takové záloze může dojít k tomu, že budou existovat doklady s chybnými vazbami apod.

Doporučení pro zálohování

Záloha z prostředí programu by měla vzniknout v momentě, kdy s účetní jednotkou nikdo nepracuje. K tomu lze využít například funkci Zákaz spuštění programu..., kterou naleznete v menu Databáze agendy Účetní jednotky.

Průběžné zálohování by pak mělo probíhat v rámci SQL serveru pomocí vhodné kombinace zálohovacího plánu a recovery modelu. Při vhodném scénáři je pak možné se vrátit do přesně definovaného času. Zde je potřeba konzultovat požadavky kladené na zálohování a následně provést nastavení pomocí administrátora MS SQL serveru.

 Další informace na téma zálohování naleznete zde.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím